Kanatlı prosesindeki bütün ekipmanların kontrolü, yönetimi, güvenliği ve ana güç kaynağı Sistem Kumanda Panolarının sayesinde gerçekleşir. Panolar kendi içerisinde bölümlere ayrılır. Her bölümün kendine ait bir panosu bulunur. Bu panolarda ana enerjinin bulunduğu panodan beslenir. Makinelerde bulunan motorlar, hat üzerindeki redüktörler, acil stoplar, konveyör hattının hızı gibi birçok seçenek panolar üzerinden tek bir tuş ile kontrol edilir. Hangi makinenin çalışıp çalışmadığı, hangi makinenin arıza verdiği, konveyör dönüş hızı, dijital göstergelerdeki bir takım değerler gibi birçok bilgi çalışma sırasında pano üzerinden görülerek bilgi edinilir.

Hassas bir yapı ve yüksek güvenlik önlemlerinin olması vasıtası ile panolarda kullanılacak malzeme ve ekipman seçimi, tüm bunlar göz önüne alınarak belirlenir. Ana güç kaynağındaki bir sıkıntı tüm prosesi doğrudan etkileyebilir ve bu gibi durumların gerçekleşmemesi için tüm olumsuzluklar göz önüne alınarak tasarım ve üretim yapılır. Ekipman sayısında yenilik ve eklenti olması durumunda panolar üzerinde Alberk mühendisleri tarafından eklenti ve düzeltmeler gerçekleştirilebilir.