Alberk Kanatlı İşleme Ekipmanları

Kanatlı sektöründe yeni fırsatlar

Dünyayı beslemek için giderek daha fazla gıdaya ve yeni modern endüstrilere ihtiyaç var. Kanatlı eti üretimindeki zorunlu artış ve buna bağlı olarak ihracat, katma değer ve istihdam hedeflerinin yükselmesi, yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor.

Dünyada her yıl milyonlarca insan açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybediyor. Nüfusun yüzde 70’den fazlasının kentlerde yaşadığı günümüzde gıda ihtiyacı giderek artıyor. Bilimsel verilere göre önümüzdeki 40 yılda içinde Dünya, bugünkü gıda üretiminin üç katı daha fazlasını üretmek zorunda.

Gıda ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir kanatlı eti üretimin özel bir yeri olduğu açık. Girişimciler gıda açığının kapatılmasına yönelik kaliteli et üretimi için yatırım planlarına ve daha verimli tavuk eti işleme proseslerine özel önem vermekte.

Kanatlı eti üretiminde önümüzdeki süreçte, Türkiye’nin tüm dünya pazarlarında konumunu güçlendirmesi bekleniyor.