Alberk Kanatlı İşleme Ekipmanları

Kanatlı endüstrisi Alberk ile büyüyor

Tüm dünyada kanatlı et tüketimi artarken, büyüyen endüstrinin taleplerini karşılayan işleme teknolojilerinin gelişimi de kritik bir rol üstlendi. Yakın geçmişte sıçrama yapan işleme çözümlerinin kanatlı et pazarı için önemi giderek artmakta.

Sürdürülebilir beslenme prosesleri için kendi çizgisinde üretimin son halkası olan kanatlı işleme ekipmanları kalite, kapasite, performans, verimlilik, canlı etiği ve ekolojik gereklilikler bakımından hassasiyetle üretilmeli ve inşa edilmeli.

Ürün kalitesini doğrudan belirleyen unsurlardan biri olan işleme projesinin başarıyla hayata geçirilmesi güçlü bir mesleki birikim, teknoloji ve mühendislik becerisi gerektirir.

Alberk, saatte 500 adetten saatte 12 bin adete kadar tavuk işleme sistemini global standartlarda hızlı, ekonomik ve optimal olarak kuruyor. Tavuk ürününün yanı sıra, üretim faaliyetinin bir kısmını da taleplere göre hindi, ördek ve kaz işleme sistemleri oluşturuyor.

Modern bir tesisin tasarım ve mühendislik eseri olmasının yanında giderek sertleşen rekabet koşullarında kalıcı olmasını sağlayan koşulların geliştirilmesi de uzmanlık ister.

Pazarın ve yatırımcıların üretim ihtiyacına uygun proje yapmak, enerji ve doğal kaynakların, işletme maliyetlerinin optimize edilmesi verimli bir yatırım için zorunlu.